Hva er et direkte alternativ?

En direkte opsjon er en opsjonskontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en bestemt eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Direkte opsjoner handles på børser og kan brukes til å spekulere i den fremtidige retningen til den underliggende eiendelen eller for å sikre seg … Les mer