Hva er prestegodtgjørelse?

Et prestehjemsgodtgjørelse, også kjent som bostøtte, er et beløp som settes av en kirke eller annen religiøs organisasjon for å hjelpe prestene med boligutgiftene. Godtgjørelsen brukes vanligvis til å betale for en ministers boliglån, husleie, verktøy og andre boligrelaterte kostnader. Godtgjørelsen anses ikke som skattepliktig inntekt av IRS, og som sådan kan det være en … Les mer

Hvordan Roys Safety-First Criterion (SFRatio) fungerer

Roy’s safety-first criterium (SFRatio) er et risikostyringsverktøy som kan brukes til å bestemme det optimale investeringsnivået i en portefølje. SFRatio beregnes ved å dele forventet avkastning til porteføljen med standardavviket til porteføljen. Jo høyere SFRatio, jo mer risikovillig er investoren. The Roy’s safety-first-kriterium ble utviklet av J.L. Kelly, Jr. i 1956. Kelly viste at det … Les mer

Hva er ansvarlig gjeld?

En definisjon av ansvarlig gjeld er det langsiktige finansielle produktet det investeres for, vanligvis med en lønnsomhet høyere enn for andre kortsiktig gjeldsmidler, for eksempel obligasjoner, og knyttet til den økonomiske ytelsen til det utstedende selskapet. Det er også kjent som en hybrid kapitaltittel, siden den har karakteren til aksjene, i tillegg til forhold som … Les mer

Kategorier U