Hva er en dobbel netto leieavtale?

En dobbel netto leieavtale er en type kommersiell leieavtale der leietaker er ansvarlig for å betale både grunnleien og en del av eiendomsskatten og forsikringspremiene. Grunnleien er vanligvis lavere enn den ville vært under en trippel netto leieavtale, der leietaker er ansvarlig for alle disse tre utgiftene. Hva er en god takstsats for en trippel … Les mer