Sittende

Begrepet «sittende» brukes for å beskrive et selskap eller en organisasjon som for tiden er i en lederskap eller dominerende posisjon i en bestemt bransje eller marked. Et etablert selskap er typisk det største eller mest kjente selskapet innen sitt felt, og har vært i virksomhet i lang tid. Hva betyr sittende i virksomheten? Ordet … Les mer

Introduksjon til premiefrafall for betalerens ytelse

Premiefritak for betalerytelse er en forsikringsrytter som gir avkall på forsikringstakers premiebetaling dersom forsikringstaker blir ufør og ikke kan arbeide. Rytteren legges vanligvis til inntektspolitikken for uførhet. Hva betyr frafall i forsikring? I forsikring betyr uttrykket «frafalles» at forsikringstakeren ikke lenger er pålagt å betale en bestemt premie eller oppfylle et bestemt krav. For eksempel, … Les mer

Konkurs bobestyrer Definisjon

En konkursforvalter er en offiser oppnevnt av retten til å administrere et konkursbo. Bostyrers rolle er å inndrive og realisere boets eiendeler, og å fordele provenyet til kreditorene i henhold til den prioritet som følger av konkurs- og insolvensloven. Bostyrer er ansvarlig for administrasjonen av konkursboet fra datoen for konkurspålegget til konkursavslutningen. Bostyreren har en … Les mer