Dow Jones Råvareindeks (DJCI)

Dow Jones Commodity Index (DJCI) sporer en kurv av råvareterminkontrakter, valgt for å gi en bred representasjon av råvaremarkedene. Indeksen beregnes ved å bruke et prisvektet gjennomsnitt av terminkontraktene på de underliggende råvarene, med hver vares vekt i indeksen basert på dens andel av den totale verdien av kontraktene. DJCI er et mye brukt referanseindeks … Les mer

Hva er å fikse i økonomi?

Fikseringen er et økonomisk system som kan ha to betydninger. Den første av dem er relatert til aksjemarkeder. Det er et handelssystem for verdipapirer med liten likviditet. Men det kan også være et system for utveksling av en valuta i forhold til de andre. Den offisielle fiksingen er publisert av sentralbankene, og brukes som referanse … Les mer

Kategorier F