Skrive en opsjon

En opsjon er en kontrakt som gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Å skrive en opsjon refererer til prosessen med å selge en opsjonskontrakt til en annen part. Personen som selger opsjonskontrakten er kjent som opsjonsforfatteren. Opsjonsskriving … Les mer