Hva er etterspørselsvekst?

Demand-pull inflasjon oppstår når den samlede etterspørselen i økonomien overstiger det samlede tilbudet. Dette kan føre til inflasjonspress ettersom bedrifter forsøker å øke prisene for å holde tritt med økende kostnader. De viktigste driverne for etterspørselsvekst er vanligvis økninger i forbruksutgifter eller offentlige utgifter. IS og LM-kurve? IS-LM-kurven er en grafisk representasjon av sammenhengene mellom … Les mer