Sweetheart Deal Definisjon

En sweetheart-avtale er en forretningsavtale der den ene parten får fortrinnsbehandling på bekostning av den andre parten. Sweetheart-avtaler brukes ofte i fusjoner og oppkjøp, der kjøperen kan tilby selgeren en under markedspris for selskapets eiendeler for å sikre handelen. Sweetheart-avtaler kan også brukes til å urettferdig fordele en part i en joint venture eller partnerskapsavtale. … Les mer