Fairness Opinion Definition

En fairness opinion er en profesjonell mening gitt av en finansiell rådgiver om hvorvidt betingelsene for en foreslått transaksjon er rettferdige, fra et økonomisk synspunkt, for aksjonærene i selskapet som er involvert i transaksjonen. Uttalelsen gis vanligvis i forhold til en foreslått fusjon eller oppkjøp, men kan også gis i forhold til andre typer transaksjoner, … Les mer

Kostnad og frakt (CFR)

Cost and Freight (CFR) er et handelsbegrep som krever at selgeren leverer varer til en navngitt destinasjonshavn og betaler kostnadene for frakt og forsikring. Med «frakt» menes i denne sammenheng fraktkostnadene. Selger er ansvarlig for å betale for transport av varene, men kjøper er ansvarlig for å betale for forsikring. Hva er forskjellen mellom CF … Les mer