Hva er et passivt utenlandsk investeringsselskap (PFIC)?

Et passivt utenlandsk investeringsselskap (PFIC) er en type utenlandsk selskap som anses å være passiv for amerikanske skatteformål. Dette betyr at PFIC ikke aktivt engasjerer seg i en amerikansk handel eller virksomhet, og det meste av inntekten kommer fra passive kilder, som utbytte, renter og kapitalgevinster. PFIC-er er underlagt spesielle skatteregler som kan gjøre dem … Les mer