Skjønnsmessig kontodefinisjon

En skjønnskonto er en konto hvor klienten har gitt finansiell rådgiver fullmakt til å foreta handler på kontoen uten forhåndsgodkjenning fra klienten. Rådgiveren har skjønn over hvordan kontoen administreres, inkludert hvilke handler som gjøres og når de gjøres. Hva betyr skjønn som brukes? Skjønn er makt eller frihet til å bestemme eller handle etter eget … Les mer

Hva er gjenkjøpsverdi?

Kontantavleveringsverdien til en livsforsikring er mengden penger som forsikringstakeren ville motta hvis de valgte å overgi polisen til forsikringsselskapet. Gjenkjøpsverdien i kontanter er vanligvis mindre enn polisens pålydende verdi, og forsikringstakeren kan også bli gjenstand for gjenkjøpsgebyrer. Er kontantavleveringsverdi en eiendel? Ja, kontantavleveringsverdi er en ressurs. Når du gir fra deg polisen, betaler forsikringsselskapet deg … Les mer