Project Finance 101: Hvordan det fungerer, definisjoner og typer lån

Prosjektfinansiering: Definisjon, typer lån og hvordan det fungerer. Hva er prosjektets livssyklus? En prosjektlivssyklus er prosessen et prosjekt går gjennom fra det starter til det er ferdig. Det er vanligvis delt inn i fire faser: igangsetting, planlegging, utførelse og avslutning. Startfasen er når prosjektet først blir foreslått og unnfanget. Planleggingsfasen er når prosjektgruppen utvikler en … Les mer