Transaksjon

En transaksjon er en forretningshendelse som har en økonomisk innvirkning på en organisasjons regnskap. Transaksjoner registreres i regnskapet til en virksomhet som debeter og kreditter. Summen av alle debeter må tilsvare summen av alle kreditter i en transaksjon for at transaksjonen skal anses som balansert. Hva er arten av forretningstransaksjoner? En forretningstransaksjon er en interaksjon … Les mer

Piksler per tomme (PPI) Definisjon

Piksler per tomme (PPI) er et mål på pikseltettheten (oppløsningen) til en elektronisk skjerm eller bildefil. Det uttrykkes vanligvis som antall piksler per tomme (ppi) eller piksler per centimeter (ppcm). Pikseltetthet bestemmes av antall piksler per lengdeenhet. For eksempel har en skjerm med en oppløsning på 1024×768 piksler en pikseltetthet på 1024 piksler per tomme … Les mer