Spinning Top Candlestick

En snurretopp er et lysestakemønster med en liten ekte kropp som er sentrert mellom en øvre og nedre skygge. Skyggene skal være nesten like lange, og den virkelige kroppen skal være liten sammenlignet med den generelle lysestaken. Mønsteret kan være bullish eller bearish, avhengig av lysestakens retning. En bullish snurrevad indikerer at selv om bjørnene … Les mer

Illikvid definisjon

Illikvid definisjon refererer til når et verdipapir eller eiendel ikke kan selges raskt nok i markedet uten å påvirke prisen. Det er det motsatte av væske. Generelt, jo flere kjøpere og selgere i et marked, jo mer likvid er det. Jo mer unikt verdipapiret eller eiendelen er, jo mindre likvid er den. For eksempel kan … Les mer