Definisjon av adskillelse

En skillebarhetsdefinisjon er et utsagn i en kontrakt eller lov som definerer hva som vil skje dersom en del av kontrakten eller loven blir funnet å være ugyldig. Hensikten med en delbarhetsdefinisjon er å holde resten av kontrakten eller loven i kraft selv om en del blir funnet å være ugyldig. Kan kontrakten skilles ut … Les mer

Hva er selvdealing?

Selvdealing er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der en person i en tillitsposisjon bruker den posisjonen for personlig vinning. Det kan gjelde mange forskjellige typer forhold, inkludert de mellom en bobestyrer og begunstiget, en bedriftsleder og aksjonær, eller en offentlig tjenestemann og offentligheten. Selvhandel er generelt ulovlig, da det representerer et … Les mer