Hva er gaping?

Gapping er et begrep som brukes i teknisk analyse som refererer til en situasjon der prisen på et verdipapir (aksje, råvare, valuta, etc.) åpner på et nivå som er høyere eller lavere enn forrige dags lukking. Denne typen prishandling kan noen ganger være en indikasjon på økt kjøps- eller salgspress og kan brukes av handelsmenn … Les mer