Hva er en konstruksjonsobligasjon?

En byggeobligasjon er en type kausjonsgaranti som ofte kreves for å få byggelån. Obligasjonen garanterer i hovedsak at byggeprosjektet vil bli gjennomført i henhold til avtalte vilkår og tidsplan. I tilfelle entreprenøren misligholder lånet, vil obligasjonen dekke kostnadene ved å fullføre prosjektet. Hva er forskjellen mellom en budobligasjon og en ytelsesobligasjon? Budobligasjoner og ytelsesobligasjoner er … Les mer

Hva er bærekraftig utvikling?

I dag prøver alle selskaper å lansere sine produkter og tjenester i jakten på bærekraftig utvikling. De prøver å vinne over publikum ved å bruke dette konseptet, som av mange forbrukere ofte blir ignorert. Konseptet med bærekraftig utvikling refererer til bevissthet om respekt for miljøet, menneskelivet og artene som lever på planeten, i tillegg til … Les mer

Kategorier B