Hva betyr «oppdrift»?

«Buoyant» er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive når et verdipapir handles over sitt glidende gjennomsnitt. Et verdipapir anses å være oppegående når det handler over sitt glidende gjennomsnitt og støttes av høyere volum enn gjennomsnittet. Kan rever mjaue? Nei, rev kan ikke mjau. Katter, som huskatter, har en spesiell stemmefold som lar … Les mer