Beggar-Thy-Neighbor Definisjon

Beggar-Thy-Neighbor-definisjonen er en økonomisk teori som antyder at ett land kan forbedre sine egne økonomiske forhold ved å skade de økonomiske forholdene til sine handelspartnere. Teorien er basert på ideen om at handel er et nullsumspill, og at dersom ett land vinner, må det andre landet tape. Teorien ble først foreslått av den britiske økonomen … Les mer

Registreringsdato

En registreringsdato er den datoen et selskaps aksjonærer er registrert i aksjonærregisteret. Denne datoen brukes til å bestemme hvilke aksjonærer som er berettiget til å motta utbytte. En aksjonær må være i selskapets register på registreringsdatoen for å motta utbyttet. Registreringsdatoen er vanligvis to virkedager før datoen for aksjonærmøtet hvor utbyttet godkjennes. For eksempel, hvis … Les mer