Hva betyr Premium?

Til en premie refererer til en situasjon der en investor betaler mer for en eiendel enn dens nåværende markedsverdi. Dette kan skje av en rekke årsaker, men skyldes typisk investorens tro på at eiendelen vil øke i verdi over tid. Det er alltid en viss grad av risiko ved å betale en premie for en … Les mer

EDGX Definisjon

EDGX Definisjon: EDGX er en amerikansk børs som drives av CBOE Global Markets. Det handler for det meste vekst- og teknologiaksjer. Hva er Taq NYSE? NYSE Taq (Trade and Quote)-databasen er en direkte feed fra New York Stock Exchange som inkluderer alle handler og noteringer for NYSE-noterte verdipapirer. NYSE Taq-databasen er en historisk oversikt over … Les mer