Ikke-markedsført verdipapir

En ikke-omsettelig verdipapir er en type investering som ikke lett kan kjøpes eller selges på en børs. Disse verdipapirene er ofte illikvide, noe som betyr at de ikke lett kan konverteres til kontanter. Ikke-omsettelige verdipapirer inkluderer ting som privateide aksjer, obligasjoner og eiendom. Er aksjer ikke-omsettelige verdipapirer? Nei, aksjer er ikke ikke-omsettelige verdipapirer. Et ikke-omsettelig … Les mer

Punter Definisjon

En tipper er en person som satser, eller satser, på utfallet av en sportsbegivenhet. Begrepet er mest brukt i Storbritannia og Irland, hvor tippere ofte blir sett på som en viktig del av kulturen. I Storbritannia blir tippere ofte referert til som «sportens livsnerve» da de blir sett på som avgjørende for suksessen til bransjen. … Les mer