Netto låntaker Definisjon

En nettolåntaker er en stat eller enhet som bruker mer penger enn den tar inn over en periode. Begrepet brukes vanligvis i referanse til suverene nasjoner, men kan også gjelde for selskaper, husholdninger eller enkeltpersoner. En stat som er nettolåntaker må finansiere underskuddene sine ved å utstede gjeld, som kan ha form av obligasjoner, veksler … Les mer

Hva er handel?

Handelskonseptet er en av de mest populære aksjeinvesteringsmetodene. Den har en ganske spesiell operasjon, som gjør det mulig å oppnå mange små fortjeneste på en konstant basis, men det kan også føre til en rekke tap som følge av feil i planlegging eller strategier. Betydningen av å handle på aksjemarkedet innebærer forhandlinger eller spekulasjoner med … Les mer

Kategorier T