OEX

OEX er en forkortelse for S&P 100 Stock Index, som er en aksjemarkedsindeks som sporer resultatene til 100 store selskaper som handler på New York Stock Exchange. Indeksen er en markedsvektet indeks, noe som betyr at hver aksjes vekt i indeksen er proporsjonal med markedsverdien. S&P 100-indeksen ble introdusert i 1983 og er en av … Les mer