Hva er lagerfinansiering?

Lagerfinansiering er en type kortsiktig lån som brukes til å finansiere kjøp av varelager. Lånet er typisk sikret av varelageret som kjøpes, og lånet betales tilbake når varelageret selges. Lagerfinansiering er et populært finansieringsalternativ for virksomheter som har mye lageromsetning, da det lar dem finansiere varelageret uten å binde opp mye kapital. Det er imidlertid … Les mer

Industriorganisasjon

Industriell organisasjon er et felt innen økonomi som studerer den strategiske oppførselen til bedrifter og strukturen til markeder. Industriell organisasjon anvender mikroøkonomisk analyse på emner som monopol, prisstrategier, produktdifferensiering og inn- og utreise av bedrifter fra markeder. Hva er de tre hovedtypene av næringer? Den primære, eller utvinningssektoren, av økonomien inkluderer landbruk, skogbruk, fiske og … Les mer

Definisjon av salg

Avhending er prosessen med å selge eller spinne ut eiendeler, virksomheter eller investeringer. Et selskap kan avhende seg fra ikke-kjernevirksomheter eller produkter for å fokusere på kjernekompetansen. Et selskap kan også velge å selge seg ut av en forretningsenhet som sliter for å fokusere på mer lønnsomme virksomheter. Det er flere grunner til at et … Les mer