Hva er en unntatt transaksjon?

En unntatt transaksjon er en transaksjon som er unntatt fra visse lover eller forskrifter. Fritatte transaksjoner er vanligvis unntatt fra verdipapirlover, skattelover eller andre lover eller forskrifter. Det finnes mange forskjellige typer unntatte transaksjoner, og lovene og forskriftene som gjelder for hver type unntatt transaksjon varierer avhengig av jurisdiksjonen. Noen vanlige eksempler på unntatt transaksjoner … Les mer

Lær mer om konseptet med et åpent marked

Et åpent marked er en markedsplass hvor kjøpere og selgere fritt kan forhandle priser uten kunstige begrensninger. Et åpent marked eksisterer typisk innenfor et lands grenser, men det kan også eksistere mellom ulike land. Det er flere fordeler ved å ha et åpent marked. For det første gir det mulighet for en mer effektiv allokering … Les mer