Hva er en rulletrappklausul i en kontrakt?

En rulletrappklausul er en klausul i en kontrakt som sørger for periodiske økninger i kontraktsprisen basert på en indeks eller annet mål, for eksempel forbrukerprisindeksen. Rulletrappsklausulen beskytter avtalepartene mot virkningene av inflasjon. Hva er en eskaleringsklausul i virksomheten? En eskaleringsklausul er en kontraktsbestemmelse som åpner for en økning i prisen eller prisen på noe (vanligvis … Les mer