Inchmaree-klausul

Inchmaree-klausulen er en klausul som ofte finnes i forsikringer som gir dekning for tap som er forårsaket av en forsikredes egen uaktsomhet. Klausulen er oppkalt etter saken Inchmaree v. Royal Exchange Assurance, der den engelske domstolen mente at en forsikringsgiver ikke kunne unngå ansvar for et tap som var forårsaket av den forsikredes egen uaktsomhet. … Les mer

Hva er en utvidelsesklausul?

En forlengerklausul er en klausul lagt til en kontrakt som forlenger tidsrammen som partene må fullføre kontrakten i. Dette brukes ofte i eiendomskontrakter for å forlenge tidsrammen som kjøperen må gjennomføre kjøpet av eiendommen. Hva gjør beredskapsklausuler? En beredskapsklausul er en bestemmelse i en eiendomskontrakt som gjør at kjøper kan trekke seg ut av handelen … Les mer