Hva er nøkkelpenger?

Nøkkelpenger er en sum penger betalt av en leietaker til en utleier for å sikre en leiekontrakt på en eiendom. Pengene brukes typisk til å dekke utgifter til oppussing av eiendommen eller til å kompensere utleier for tapt leie mens eiendommen klargjøres for den nye leietakeren. I noen tilfeller kan nøkkelpenger også brukes til å … Les mer