Hva er førsteutgifter?

Begrepet initialutgifter i finansfeltet refererer til budsjett som driver et selskap før de gjennomfører et prosjekt. For at et selskap skal fungere ordentlig, vil det være nødvendig å ha en serie eiendeler og personell som vil avhenge av selskapets egenskaper og størrelse. For at det ikke er rom for feil, er det nødvendig å skille … Les mer

Kategorier S