Undervurdert Definisjon

En undervurdert definisjon er et verdipapir som handles under sin egenverdi. Egenverdi er den sanne verdien av et verdipapir, som er basert på en rekke faktorer, inkludert selskapets økonomi, fremtidige vekstutsikter og de generelle markedsforholdene. Investorer ser ofte etter undervurderte verdipapirer da de tror det er mer sannsynlig at de vil generere høyere avkastning på … Les mer