Hva er avkastning på tilbakeholdt inntekt (RORE)?

RORE: En oversikt. Er tilbakeholdt inntekt det samme som resultatregnskapet? Den tilbakeholdte overskuddet til et selskap er den delen av overskuddet som ikke utbetales som utbytte, men i stedet reinvesteres tilbake til virksomheten. Resultatregnskapet er en oversikt over et selskaps inntekter og utgifter over en tidsperiode. Det er ikke det samme som tilbakeholdt overskudd, men … Les mer