Hva er et utgangsgebyr?

En uttaksavgift er en avgift som enkelte aksjefondsselskaper vurderer når en investor selger aksjer i fondet. Gebyret vurderes av fondsselskapet for å dekke kostnadene forbundet med transaksjonen. Gebyret er vanligvis en prosentandel av den totale verdien av transaksjonen, og det trekkes fra salget. Avslutningsgebyrer vurderes ikke alltid av aksjefondsselskaper. Noen selskaper kan vurdere gebyret på … Les mer