Investment Pyramid Definisjon

Investeringspyramidedefinisjonen er en porteføljestyringsteknikk som definerer hvordan en portefølje skal fordeles på tvers av ulike aktivaklasser for å oppnå ønsket nivå av risiko og avkastning. Pyramiden er konstruert ved å allokere en større del av porteføljen til den mindre risikable aktivaklassen, og en mindre del til den mer risikofylte aktivaklassen. Tanken bak denne teknikken er … Les mer