SEC Form X-17A-5

SEC-skjemaet X-17A-5 er en innlevering som må sendes inn av investeringsselskaper til Securities and Exchange Commission (SEC). Skjemaet brukes til å gi informasjon om investeringsselskapets ledere, styremedlemmer og hovedaksjonærer. Skjemaet skal sendes inn årlig. Hva gjør en megler-forhandler? En megler-forhandler er en finansiell profesjonell som kjøper og selger verdipapirer på vegne av sine kunder. De … Les mer

Hva er dom?

Avgjørelse er den juridiske prosessen der en tvist løses av en domstol eller annen domstol. Avgjørelsesprosessen involverer vanligvis fremleggelse av bevis og argumenter fra partene i tvisten, og avgjørelse av domstolen. Hva er fordeler og ulemper ved bedømmelse? Avgjørelse er en tvisteløsningsprosess der en upartisk tredjepart, kjent som en dommer, treffer en bindende avgjørelse i … Les mer