Hva er multilateral netting?

Multilateral motregning er en avtale mellom flere parter om å gjøre opp alle utestående forpliktelser mellom dem på en jevnlig basis. Denne typen ordninger brukes ofte av finansinstitusjoner for å redusere risikoen for mislighold fra en part. I en typisk multilateral motregningsordning er hver part enige om å gi de andre partene en liste over … Les mer