når modellrisiko oppstår i finans

Modellrisiko oppstår i finans når en modell som brukes til å ta økonomiske beslutninger er unøyaktig eller ikke reflekterer virkeligheten. Dette kan føre til tap for finansinstitusjonen eller individuelle investorer. Modellrisiko er ofte vanskelig å identifisere og kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert feilaktige forutsetninger, datafeil og endringer i markedet. Hva er den … Les mer