Produksjonshastighet

Produksjonshastigheten er antall enheter av et produkt som en bedrift produserer over en periode. Det måles vanligvis per dag eller per uke. Produksjonshastigheten er en viktig målestokk for bedrifter fordi den er en nøkkelfaktor for å bestemme bedriftens lønnsomhet. Hvis en bedrift kan produsere flere produkter til en høyere hastighet, kan den selge flere produkter … Les mer