Tilbyr sirkulær definisjon

Et tilbudsrundskriv er et juridisk dokument som utstedes av et selskap for å selge verdipapirer til allmennheten. Rundskrivet skal inneholde visse opplysninger om selskapet og verdipapirene som tilbys, samt risikoen forbundet med å investere. Begrepet «tilbudsrundskriv» brukes også for å referere til prosessen med å selge verdipapirer til publikum. I denne sammenhengen refererer begrepet til … Les mer