Rasjonering

Rasjonering er et system for å begrense tilgjengeligheten av varer eller tjenester til en bestemt gruppe mennesker. Det gjøres vanligvis i krisetider, når det er begrenset tilgang på en vare eller tjeneste og det er nødvendig å rasjonere det for å sikre at alle som trenger det får en rettferdig andel. Rasjonering kan være frivillig, … Les mer