Definisjon av farefrekvens

Farefrekvensen er den øyeblikkelige feilfrekvensen til en bestemt enhet. Det er med andre ord den betingede sannsynligheten for at en enhet vil svikte på et gitt tidspunkt, gitt at den ikke har sviktet frem til det tidspunktet. Faregraden uttrykkes vanligvis som en funksjon av tid. Definisjonen av farehastighet er svært viktig i økonomi fordi den … Les mer