Guyanese Dollar (GYD)

Guyana dollar er den offisielle valutaen i Guyana. Det er delt inn i 100 cent. Central Bank of Guyana er ansvarlig for å utstede valutaen. Den Guyanese dollaren ble introdusert i 1965, og erstattet den østkaribiske dollaren. Vil Guyana-dollaren stige? Guyana-dollaren har vært på en jevn nedgang de siste årene, og det er ingen indikasjoner … Les mer

Utbyttepolitikk: hva det er og hvordan det fungerer

. Utbyttepolitikk: en oversikt Utbyttepolitikk refererer til et selskaps beslutning om hvor mye av overskuddet det vil betale ut til aksjonærene i form av utbytte, og hvor mye det vil reinvestere i virksomheten. Det er tre hovedtyper av utbyttepolitikk: 1. Utbetalingspolitikk: Det er her et selskap betaler ut en fast prosentandel av overskuddet sitt som … Les mer

Hva er en risikoavgift for dødelighet og utgifter?

Et døds- og utgiftsrisikogebyr er et gebyr som vurderes av forsikringsselskaper på livrenter og andre forsikringsprodukter for å dekke utgifter til dødelighet og utgifter. Dette gebyret vurderes generelt som en prosentandel av premiene betalt av forsikringstakerne, og det brukes til å dekke kostnadene ved forsikringsselskapets drift, inkludert skadeutbetalinger, administrasjon og salgsutgifter. Dødelighets- og utgiftsrisikoen er … Les mer