Regel 147

Regel 147 er en sikker havn-bestemmelse under Securities Act av 1933 som unntar visse intrastatlige tilbud fra registreringskravene i de føderale verdipapirlovene. For å kvalifisere for unntaket må utstederen tilfredsstille en rekke betingelser, inkludert at: Tilbudet er kun gitt til innbyggere i staten der utstederen er organisert og driver virksomhet; Utstederen må ha sitt hovedkontor … Les mer