Hva er et realisert tap?

Et realisert tap er en reduksjon i verdien av en eiendel som allerede er solgt eller på annen måte avhendet. Et realisert tap anses å være «realisert» når eiendelen ikke lenger eies av skattyter. Skattemessig behandles et realisert tap generelt som et fradragsberettiget tap. Dette innebærer at tapet kan brukes til å motregne annen skattepliktig … Les mer

Hva er endringen i varelager?

Betydningen av variasjonsvariasjoner i regnskap er forskjellen mellom aksjer (varer, materialer og andre forsyninger) ved begynnelsen av et regnskapsår og de som eksisterer på slutten av det året. På en eller annen måte handler det om å analysere variasjonen av varelageret som et selskap har på lageret. Varelager er produktene eller varene et selskap produserer … Les mer

Kategorier V