Fidelity Bond

En troskapsobligasjon er en type finansiell forsikring som beskytter en virksomhet mot tap forårsaket av de ansattes uærlige eller uredelige aktiviteter. Troskapsobligasjoner er også kjent som kausjonsobligasjoner eller uærlighetsobligasjoner. Hva betyr DD for obligasjoner? I sammenheng med obligasjoner refererer DD vanligvis til «utbyttedatoen», som er datoen da utstederen av obligasjonen betaler ut utbytte som skylder … Les mer

Hva er pengemultiplikatoren?

Den monetære multiplikatoren er prosessen som lar deg "multiplisere" eller øke mengden av dinero til banker som starter fra et opprinnelig beløp. Denne prosessen skjer siden bankene må oppbevare et minimumsbeløp som kalles kontantforholdet (beløpet som bestemmes av Spanias sentralbank). Fra dette minimumsbeløpet er hvordan du får penger fra banken, for avhengig av hvor stor … Les mer

Kategorier P