Selvstyrt RRSP

En selvstyrt Registered Retirement Savings Plan (RRSP) er en pensjonsspareplan som gir investorer muligheten til å velge og investere i et bredt spekter av eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, aksjefond og børshandlede fond (ETF). Selvstyrte RRSPer er tilgjengelige gjennom mange finansinstitusjoner i Canada. Hovedfordelen med en selvstyrt RRSP er at den gir investorene mer kontroll over … Les mer