Hvordan rygg-til-rygg remburs fungerer

En back-to-back remburs er en type remburs der to banker er enige om å gi finansiering til hverandres kunder. Denne typen ordninger brukes ofte når den ene banken ikke har filial i landet hvor den andre bankens klient befinner seg. Under en rygg-til-rygg rembursordning gir Bank A finansiering til sin klient ved å utstede et … Les mer