Future Advance

Et fremtidig forskudd er en avtale mellom en låntaker og en långiver der låntaker samtykker i å ta opp et tilleggslån på et senere tidspunkt. Vilkårene for det fremtidige forskuddet avtales vanligvis når det opprinnelige lånet er gitt. Låntaker kan bli pålagt å betale gebyr for retten til å ta opp det fremtidige forskuddet, og … Les mer