Hva er en stripeobligasjon?

En stripobligasjon er en type rentepapir der kupongbetalingene skilles fra hovedstolen, eller «pålydende» av obligasjonen og selges som separate verdipapirer. Hovedstolen og rentebetalingene blir deretter gjort til innehaverne av de separate verdipapirene ved forfall. Stripobligasjoner er også kjent som «nuller», «strips», «separat handlede hovedstol og rentepapirer» (STPI) eller «akkumuleringsobligasjoner». Hvordan fungerer en strip bond? En … Les mer