Asset Management Company (AMC)

Et kapitalforvaltningsselskap er et selskap som investerer kundenes penger i verdipapirer som samsvarer med de angitte investeringsmålene. AMC kan også tilby andre tjenester som finansiell planlegging og investeringsrådgivning. Selskapet er ansvarlig for den daglige forvaltningen av fondets portefølje og for å påse at fondet oppfyller sine fastsatte investeringsmål. AMC kan også tilby andre tjenester som … Les mer

Churn Rate

Churn rate er et mål på hvor ofte kunder kansellerer eller ikke klarer å fornye abonnementene sine på en tjeneste. En høy churn rate indikerer at kundene ikke er fornøyd med tjenesten og sier opp abonnementene sine. En lav churnrate indikerer at kundene er fornøyde med tjenesten og fornyer abonnementene sine. Hva er forskjellen mellom … Les mer