Underliggende sikkerhetsdefinisjon

Underliggende verdipapirdefinisjon: Et verdipapir som omsettes på en børs og brukes som grunnlag for et derivatpapir, for eksempel en opsjons- eller futureskontrakt. Det underliggende verdipapiret kan være en aksje, obligasjon, råvare, valuta eller indeks. Hva er futures og opsjoner? Futures er standardiserte kontrakter som handles på en børs. Kontrakten spesifiserer prisen som den underliggende eiendelen … Les mer